ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

          Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай" А/176 дугаар  тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/424 дугаар тушаалаар “Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай” тушаалаар орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. Одоо тус хэлтэс нь  орон тооны 29, гэрээт 2 нийт 31 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ