Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Дэлгэрэнгүй
2020 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан

2020 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан

2020 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2 хэсэг

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2 хэсэг

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2 хэсэг

Дэлгэрэнгүй
Иргэдийн анхааралд

Иргэдийн анхааралд

Барьцаалах барьцаалуулахыг хориглоно

Дэлгэрэнгүй