Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Хуулийн этгээдийн дараах мэдээллийг цахимаар авч болно.

Дэлгэрэнгүй
Иргэдийн анхааралд

Иргэдийн анхааралд

Барьцаалах барьцаалуулахыг хориглоно

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн хугацаандаа ирж бүртгүүлээрэй

Хуулийн хугацаандаа ирж бүртгүүлээрэй

Хуулийн хугацаандаа ирж бүртгүүлээрэй

Дэлгэрэнгүй
Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Дэлгэрэнгүй
Гадаад паспортыг цахимаар захиалдаг боллоо

Гадаад паспортыг цахимаар захиалдаг боллоо

Гадаад паспортыг цахимаар захиалдаг боллоо

Дэлгэрэнгүй
Замын-Үүд суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулав

Замын-Үүд суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулав

ЗАМЫН-ҮҮД СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
Иргэнд ээлтэй үйлчилгээний танхимыг тохижууллаа

Иргэнд ээлтэй үйлчилгээний танхимыг тохижууллаа

Иргэнд ээлтэй үйлчилгээний танхимыг тохижууллаа

Дэлгэрэнгүй