Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.22/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.22/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.22/

Дэлгэрэнгүй
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажиллалаа

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажиллалаа

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр Улсын бүртгэлийн байгууллагад ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй
Тоон гарын үсгээ Хаан банкны киоск машинаар дамжуулан авах боломжтой боллоо

Тоон гарын үсгээ Хаан банкны киоск машинаар дамжуулан авах боломжтой боллоо

Тоон гарын үсгээ Хаан банкны киоск машинаар дамжуулан авах боломжтой боллоо

Дэлгэрэнгүй
“Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

“Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

“Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Байнга оршин суугаа газрын хаяг дээр амьдарч буй иргэдийн мэдээлэл шалгах

Байнга оршин суугаа газрын хаяг дээр амьдарч буй иргэдийн мэдээлэл шалгах

Байнга оршин суугаа газрын хаяг дээр амьдарч буй иргэдийн мэдээлэл шалгах

Дэлгэрэнгүй
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024.04.29-ний өдрөөс түр зогсооно

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024.04.29-ний өдрөөс түр зогсооно

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024.04.29-ний өдрөөс түр зогсооно

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн Татварын хэлтсээс мэдээлэл хүргэв

Дорноговь аймгийн Татварын хэлтсээс мэдээлэл хүргэв

Дорноговь аймгийн Татварын хэлтсээс мэдээлэл хүргэв

Дэлгэрэнгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.02/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.02/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /2024.01.02/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад бүртгэл хийв

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад бүртгэл хийв

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад бүртгэл хийв

Дэлгэрэнгүй

"УЛСЫН БҮРТГЭЛ МИНИЙ НҮДЭЭР" эссэ бичлэг болон гар зургийн уралдаан болов

"УЛСЫН БҮРТГЭЛ МИНИЙ НҮДЭЭР" гар зураг, эссэ бичгийн уралдаан болов

Дэлгэрэнгүй