Замын-Үүд суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулав

A- A A+
Замын-Үүд суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулав

ЗАМЫН-ҮҮД СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

            Хэлтсийн даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 10 сарын 07, 08-ны өдөр тус суманд ажиллан, нийт 147 бүртгэл хөтөлж, нийт 180 гаруй иргэнд зөвлөгөө өглөө.

Мөн "Бүртгэлтэй холбоотой зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх", "Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгүүлэх" тухай Замын-Үүд сумын телевизэд тодруулга ярилцлага өгч, улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, үйлчилгээниы талаар сурталчилсан.