Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуулт

A- A A+
Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуулт

Асуулт: ТҮЦ машинаас иргэний бүртгэлийн ямар үйлчилгээг авах боломжтой вэ ? 

Хариулт: “Төрийн үйлчилгээний цахим” машинаас иргэний улсын бүртгэлийн талаар төрсний, гэрлэсний, гэрлэсэн эсэх, гэрлэлт дуусгавар болсны, иргэний үнэмлэхийн, оршин суух хаягийн бүртгэлийн лавлагааг авч болно. 

Асуулт: Иргэний үнэмлэхээ хаясан бол хэдэн төгрөгийн торгуультай вэ, мөн шинээр авах болон сунгуулахад хэдэн төгрөг төлөх вэ, ТҮЦ машинаас иргэний үнэмлэхээ захиалж болох уу ? 

Хариулт: Иргэний үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөг, улсын тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөг, ТҮЦ машинаас иргэний үнэмлэх захиалах үйлчилгээ байхгүй./ Торгуулийг зөрчлийн шинж байдлаас шалтгаалж хяналтын улсын байцаагч тавьдаг/