Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

A- A A+
Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

https://www.youtube.com/watch?v=dMA8pK_OLjc&feature=emb_logo