ИТХ-ын сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалт зохион байгуулна.

A- A A+
ИТХ-ын сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалт зохион байгуулна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын ээлжит сонгуульд Улсын бүртгэлийн байгууллагыг төлөөлөн 70 хэсгийн хорооны 71 итгэмжлэгдсэн ажилтанд эрх зүйн цахим сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимаас 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулна.