Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

A- A A+
Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эрх нь хязгаарлагдсан иргэдэд хүрч үйлчлэв.

Сайншанд сумын иргэний улсын бүртгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байранд хоригдож буй 2 иргэний хүсэлтээр гэрлэлтийг, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хэвтрийн 4 иргэний гэрт нь очиж биеийн давхцахгүй өгөгдлийг бүртгэж, иргэний үнэмлэхийн хугацааны сунгалтыг хийлээ.