Иргэнд ээлтэй үйлчилгээний танхимыг тохижууллаа

A- A A+
Иргэнд ээлтэй үйлчилгээний танхимыг тохижууллаа

Орон нутгийн төсвийн 31 сая төгрөгийн санхүүжилтээр үйлчилгээний танхимыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн засварлаж, иргэдэд ээлтэй байдлаар тохижуулсан нь иргэдийн ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдэж, сэтгэгдэл өндөр байна.