2021 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

A- A A+
2021 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ