14 СУМЫН ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭВ

A- A A+
14 СУМЫН ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭВ

        Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, БНСУ-ын Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага болох КОЙКА-гийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг дэмжих” төслийн хүрээнд шинэчилсэн бүртгэлийн 8 нэр төрлийн нийт 113 ширхэг тоног төхөөрөмжийг 14 сумын Улсын бүртгэгч нарт 2021 оны 09 сарын 20-нд хүлээлгэн өглөө.