Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалт зохион байгуулна.

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалт зохион байгуулна.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуульд Улсын бүртгэлийн байгууллагыг төлөөлөн 57 хэсгийн хорооны 58 итгэмжлэгдсэн ажилтанд эрх зүйн цахим сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимаас 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулна.