Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын хилийн 0168-р цэргийн ангид сэтгэлийн бэлэг хүргүүлэв.

A- A A+
Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын хилийн 0168-р цэргийн ангид сэтгэлийн бэлэг хүргүүлэв.

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хамт олноос Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын хилийн 0168-р цэргийн ангид сэтгэлийн бэлэг хүргүүлэв.