Монгол бичгийн хичээл №30 Нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №30 Нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл