Архивын ерөнхий газраас сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Архивын ерөнхий газраас сургалт зохион байгуулав

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 34.2-т заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 226 дугаар тогтоолоор “Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам” шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотойгоор Архивын ерөнхий газраас 10 сарын 19-нд зохион байгуулсан цахим сургалтанд архив, бичиг хэргийн ажилтнууд оролцов.