АЗДТГ-аас АГЕНТЛАГУУДЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
АЗДТГ-аас АГЕНТЛАГУУДЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өнөөдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ТЗУХ-ийн дарга У.Ганбаатар, Төрийн албаны зөвлөлийн Дорноговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Н.Баттуяа нар агентлагуудын Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй цахим болон танхимаар хосолсон уулзалт хийлээ.

Уулзалтаар Хүний нөөцийн талаар баримталж байгаа бодлого шийдвэрүүдийн хэрэгжилт, Төрийн албаны тухай хууль болон дагалдан гарсан дүрэм, журам, тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэд анхаарах асуудлуудын талаар танилцуулж мэдээлэл өглөө.

Мөн Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд цаг үеийн болон тулгамдаж буй асуудлын талаар албан тушаалтнуудад танилцуулж, харилцан санал солилцож Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Н.Хонгорзул хэлэлцсэн асуудлуудтай холбогдуулж тодорхой үүрэг чиглэл өгсөн юм.