Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

A- A A+
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл