Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?

A- A A+
Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?