Улсын бүртгэгч нарт зориулсан эрх зүйн тусгай хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

A- A A+
Улсын бүртгэгч нарт зориулсан эрх зүйн тусгай хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

ХЗДХЯ-ны харьяа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Дотоод хэргийн их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2022-2023 онд улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, улсын бүртгэл хөтлөхөд шаардлагатай мэдлэг олгох, ажлын ур чадвар, дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор ээлжит сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
Үүний хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуульд улсын бүртгэлийн байгууллагын нийт 900 орчим бүртгэгч батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтад хамрагдах бөгөөд өнөөдөр /2022.02.17/ эхний ээлжийн 44 албан хаагч хичээлээ эхлүүллээ.