Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?

A- A A+
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?