ТОДРУУЛГА: Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?