Тоон гарын үсэг иргэний цахим үнэмлэхэнд олгож эхэллээ

A- A A+
Тоон гарын үсэг иргэний цахим үнэмлэхэнд олгож эхэллээ

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2022.05.02-ний өдрөөс эхлэн Монгол улсын 16 ба түүнээс дээш насны иргэдэд харъяалал харгалзахгүйгээр тоон гарын үсэг иргэний цахим үнэмлэхэнд олгож эхэллээ.