Галын аюулгүй байдлын сургалт болж байна

A- A A+
Галын аюулгүй байдлын сургалт болж байна

Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архиваас гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг өнөөдөр /2022.05.16/ зохион байгуулж байна.

Гарч болзошгүй галын осол, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймэр гарсан үед унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, галын аюулгүй байдлын норм стандарт дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах замаар иргэд, албан хаагчдыг аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах аргад сургах түүнчлэн “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн онцгой байдлын газартай хамтран уг сургалтыг зохион байгуулж байна.    

Сургалтаар “Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх”, “Газар хөдлөлт, бэлэн байдлын тухай ойлголт” зэрэг сэдвээр Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Ш.Мөнгөн-Эрдэнэ мэдээлэл хүргэн анхааруулга зөвлөмж өгч, оролцогчдын асуусан асуултад хариулт өгөх юм.

Тус сургалтад УБЕГ-ын холбогдох албан хаагчид танхимаар, 21 аймаг болон 9 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид цахимаар холбогдон оролцож байна.