Албан хаагчид олгосон шагнал урамшуулал /2022.11.30/

A- A A+
Албан хаагчид олгосон шагнал урамшуулал /2022.11.30/

Албан хаагчид олгосон шагнал урамшуулал /2022.11.30/

2022 оны 11 сарын 30-ны байдлаар нийт 6 албан хаагчийг шагнаж урамшуулсан ба шагналын төрлөөр авч үзвэл:

Байгууллагын шагнал болох Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын “Хүндэт Жуух бичиг”  шагналаар 2 албан хаагч, Засгийн газрын шагнал болох Хууль зүй дотоод хэргийн яамны “Хүндэт Жуух бичиг” шагналаар  3 албан хаагч, мөн Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медалиар 1 албан хаагчийг тус тус шагнуулсан.