УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

СУЛ ОРОН ТООНЫ АЖЛЫН БАЙР

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

ТАЙЛБАР

1

 

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

 

ЭРДЭНЭ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

 

 

 

ЭРХЗҮЙЧ

ТЗ-6

ДЭС ТҮШМЭЛ

ЖИНХЭНЭ ОРОН ТОО

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НӨӨЦӨД БАЙГАА ИРГЭН

 

 

 

ТУСГАЙ ШАЛГАЛТАНД ОРОХ

2

 

АЛТАНШИРЭЭ  СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ