Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ

A- A A+
Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ

 

Иргэнээс  мэдүүлэг бөглүүлэх шаардлагагүйгээр эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас мэдүүлгийг хэвлэдэг боллоо.

            2. Айраг, Дэлгэрэх,  Мандах сумын улсын бүртгэгч эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн  үйлчилгээг сумаасаа үзүүлдэг боллоо.

Үүнд :  Замын-Үүд сум

 Айраг сум нь Айраг, Даланжаргалан, Иххэт,

     Мандах сум  нь Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл

            Дэлгэрэх сум нь Дэлгэрэх, Алтанширээ, Өргөн сумын иргэдэд эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн байна.

Айраг суманд  175

Мандах суманд. 83

Дэлгэрэх суманд  25

Замын-Үүд суманд 1183

3. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Талс газар ХХК-тай хамтран  “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”Иххэт, Улаанбадрах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Мандах сумдуудад эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн  үйлчигээг 383 иргэнд  үзүүлж 76 тоон гарын үсэг авсан байна. Үүнд:

Улаанбадрах суманд -75

            Хатанбулаг суманд -106

            Иххэт суманд -101

            Мандах суманд -45

            Хөвсгөл суманд – 56 бүртгэлийн үйл ажиллагаагаа сурталчилж, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч нийт 459 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ.