Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд

A- A A+
Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд

 

 

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “Стратегийн команд штаб”-ын сургууль, дадлагын хүрээнд хэлтсийн албан хаагчдын аранзны бүрдэл, хувцасны  бэлэн байдлыг хангуулж, зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах талаар мэдээлэл өгөв. Хэлтсийн даргын 2023 оны А/03 дугаар тушаалаар “Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн жагсаалтыг баталж, мөн хэлтсийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хянуулж батлуулав. 

 

2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 16.00 цагт Зарлан мэдээллийн дуут дохио 1 дуугарахад хэлтсийн албан хаагчид ширээн доогуур орж аюулгүй байдлаа хангаж, 2 удаа дуугарахад объектоос аюулгүйн гарцаар гарч аюулгүйн талбайд нүүн шилжиж ажиллав.