Голомт банкнаас шинээр мэндлэх хүүхдэд гарын бэлэг өгөв.

A- A A+
Голомт банкнаас шинээр мэндлэх хүүхдэд гарын бэлэг өгөв.

Дорноговь аймаг дахь Голомт банкны салбартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд тус банкнаас энэ онд шинээр мэндэлсэн 100 хүүхдэд хадгаламжийн дэвтэр нээж, гарын бэлгийг дамжуулан өгөв.