Дохионы хэлний сургалтад хамрагдлаа

A- A A+
Дохионы хэлний сургалтад хамрагдлаа

УБЕГ-аас зохион байгуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох цахим сургалтанд Улсын бүртгэгч Э.Ариунтуяа хамрагдав. Уг сургалтанд хамрагдсанаар анхан шатны үгс болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй хэрхэн харьцаж ойлголцох талаар анхан шатны мэдлэгтэй болов.