“Хүндлэл бол хамгийн тод гэрэл” уриан дор нэгдэж байна.

A- A A+
“Хүндлэл бол хамгийн тод гэрэл” уриан дор нэгдэж байна.

Улсын бүртгэлийн байгууллага “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ы хүрээнд “Хүндлэл бол хамгийн тод гэрэл” уриан дор нэгдэж байна.