“Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

A- A A+
“Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, Улсын ахлах бүртгэгч Э. Уранбилэг "Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд үндсэн хуулийн түүхэн замнал, үзэл баримтлал сэдэвт сургалтыг 2024 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав. Монгол Улсын Үндсэн хуулийг гарын авлага болгон бэлтгэж хэлтсийн бүх албан хаагчдад гардуулан өгөв.