Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

A- A A+
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан боллоо

Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 2024 оны 1 дүгээр хуралдаан өнөөдөр /2024.01.08/ боллоо. Энэ удаагийн хуралдаанаар Улсын бүртгэлийн байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчдад 2023 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр маш сайн болон хэвийн үнэлэгдсэн, холбогдох хууль журамд заасан бусад шаардлагыг хангасан 37 албан хаагчид төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг шинээр, 577 албан хаагчид төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулан олголоо.

Мөн тус байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалд хамаарах сул орон тоог нөхөх төрийн албаны тусгай шалгалтыг зарлах, шалгалтын комиссыг томилох болон бусад асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.