“24/7 цахим үйлчилгээний төв” улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

A- A A+
“24/7 цахим үйлчилгээний төв” улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Соёмбо цогцолборт “24/7 цахим үйлчилгээний төв” 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр нээлтээ хийж иргэдэд цагийн хязгаарлалтгүй улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

Тус төвөөс дараах лавлагаа үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

1. 6 төрлийн үйлчилгээ

  • Иргэний улсын бүртгэл - 3
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл - 3

2. 18 төрлийн лавлагаа

  • Иргэний улсын бүртгэл - 12
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл - 4
  • Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл - 2

3. Тоон гарын үсэг шинээр авах үйлчилгээ

4. Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээлэл авах үйлчилгээ

5. Төлбөр тооцооны үйлчилгээ