2024 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ

A- A A+
2024 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тоон мэдээ