“Эрсдэлийн менежментийн тогтолцооны ISO 31000:2022 стандарт” сэдвээр албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулж байна

A- A A+
“Эрсдэлийн менежментийн тогтолцооны ISO 31000:2022 стандарт” сэдвээр албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Олон Улсын стандартын академитай хамтран “Эрсдэлийн менежментийн тогтолцооны ISO 31000:2022 стандарт” сэдвээр албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулж байна. 
Тус сургалт нь 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 3 хоног үргэлжлэх ба Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтнүүд, Нийслэлийн 6 дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч нар тус сургалтанд хамрагдаж байна.

Сургалтын явцад албан хаагчид байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэлийг илрүүлэх тодорхойлох замаар байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулж, эрсдлийн менежментийн үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд мэдлэг, ур чадвар эзэмшиж буйгаараа ач холбогдолтой юм.