Хэлтсийн үйлчилгээний зааланд дугаар олгогч төхөөрөмжийг шинээр байршууллаа

A- A A+
Хэлтсийн үйлчилгээний зааланд дугаар олгогч төхөөрөмжийг шинээр байршууллаа

Тус хэлтэс нь аймгийн Засаг даргад дэмжлэг хүсэх тухай албан хүсэлт хүргүүлсний дагуу орон нутгийн санхүүжилтээр Нью компас ХХК-иар үйлчилгээний танхимд үйлчлүүлэх дарааллын дугаар олгох төхөөрөмжийг шинээр байршууллаа.