Итгэмжлэгдсэн ажилтануудад цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтануудад цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит 2024 оны сонгуулиар ажиллах 65 хэсгийн 68 итгэмжлэгдсэн ажилтануудад 05 сарын 29-ний өдөр эрх зүйн цахим сургалтыг Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хурлын заалнаас зохион байгууллаа.