67 итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулж, СНЖ-ыг хүлээлгэн өглөө

A- A A+
67 итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулж, СНЖ-ыг хүлээлгэн өглөө

Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит 2024 оны сонгуулиар ажиллах 14 сумын 65 хэсгийн хорооны 67 итгэмжлэгдсэн ажилтантай 06 сарын 03-ны өдөр гэрээ байгуулж, Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэж, сумдын сонгуулийн хэсгийн хорооны даргад акт үйлдэж хүргүүлэн ажиллаа.